Festivalinfo

Kontakt
Postadresse: Nordkapp filmfestival, Postboks 403, 9751 Honningsvåg, Norway
Besøksadresse: Nordkapp filmfestival, Rådhusgt. 12, 9750 Honningsvåg, Norway
E-post: post@nordkappfilmfestival.no

Ansatte

Ida K. Balto
Programsjef
Tlf: 915 98 236
Epost: ida@nordkappfilmfestival.no

 

Edelh Ingebrigtsen
Styreleder Nordkapp Filmfestival AS
Tlf: 90548459
Epost: edelh.ingebrigtsen@nordkapp.kommune.no

 

Elin Malene Berg
Festival medarbeider
Tlf: 97149583
Epost: elin@nordkappfilmfestival.no

 

Frivillig
Har du lyst å være frivillig under festivalen?
Kontakt oss på: frivillig@nordkappfilmfestival.no
 

Nordkapp Filmfestival
Nordkapp Filmfestival er en liten og intim publikumsfestival med beliggenhet i Honningsvåg. Nordkapp Filmfestival er en viktig møtested for den nord norske filmbransje.

Festivalen startet opp i 2004 og har et publikums besøk som har stabilisert seg på ca 5800.

Festivalen er et kommunalt AS eid av Nordkapp kommune. Hovedformål er å være en visningsarena for film. Selskapet skal skape aktivitet og trivsel i Nordkapp kommune og har i den forbindelse allmennyttig formål. Selskapet skal være et ressurssenter for arbeid med barn og unge på filmområdet og bidra til faglige nettverk.

Åndelig beskytter av festivalen: Knut Erik Jensen

Festivalens gudmor: Gørild Mauseth

 

 

Påmelding av film til programmet

Hvis du ønsker å vise din film på årets festival, send oss en epost med beskrivelse og påsynslink så blir filmen vurdert til programmet.
Sendes på epost til: post@nordkappfilmfestival.no

 

Styret i Nordkapp Filmfestival AS

 

Edelh Ingebrigtsen Styreleder 
Roald Andersen  Nestleder
Kjersti Røst Styremedlem
Birgit L. Johansen Styremedlem
Niels Whestphal Styremedlem
Lars-Magnus Hildal Røttingen Varamedlem
Hanne Benjaminsen Varamedlem
Tor Helge R. Moen Varamedlem