Velkommen til Nordkapp Filmfestival 2021

Velkommen til Nordkapp Filmfestival 8.- 12. september 2021. 

Årets festivaldatoer er satt og det blir filmfestival i september. Selv om det kan tyde på at covid vil kunne påvirke kulturarrangement enda i en tid framover og det kan derfor komme endringer.

Nordkapp Filmfestival er en liten og intim publikumsfestival som byr på seg selv, formilder regional og lokal kultur, gir publikum og gjester en annerledes filmfestival og opplevelse.

I år planlegges Nordkapp Barne og Ungdomsfilmfestival til å foregå parallelt med datoene for Nordkapp Filmfestival 8.- 12. september 2021. Hvorvidt BUFF kan arrangeres samtidig i denne perioden kommer an på FHI sine anbefalinger etter sommeren. Det kan derfor komme endringer og om mulig må BUFF flyttes til senere i september.

Arbeidet med årets program er godt i gang så sett av datoene i september. Mer informasjon om Nordkapp Filmfestival kommer.

Publisert
20. mai 2021
Skrevet av
Admin