Prisutdelinger under Nordkapp Filmfestival

Lørdag 11. september blir dett utdeling av Nordkapp kommunes Kulturpris og Ungdommens kulturstipend

Prisene deles vanligvis ut under Nordkappfestivalen i juni, men denne festivalen ble dessverre avlyst i 2021 pga covid. Derfor vil Kulturprisen og kulturstipendet i år deles ut under Nordkapp Filmfestival. Prisutdelingen legges til en konsert med lokale musikere på Perleporten lørdag 11. september.  Mer informasjon om arrangementet kommer.

 

Nordkapp kommune har hvert år siden 1977 delt ut Kulturprisen i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge og etter forslag fra publikum. I 2017 opprettet Nordkapp kommune Ungdommens kulturstipend i samarbeid med Repvåg Kraftlag, Scandic og Sparebank 1 Nord-Norge.

Det er avdelingsstyret for oppvekst og kultur som tildeler prisen.
Kulturprisen tildeles i erkjentlighet til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til fremme av den lokale kultur. 

Ungdoms kulturstipend tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon som innen det utvidede kulturbegrepet over tid har virket til å fremme, inspirere og hjelpe fram kulturaktivitet i Nordkapp kommune.

Publisert
30. juni 2021
Skrevet av
Admin