Debatter under Nordkapp Filmfestival

Nordkapp Filmfestival ønsker velkommen til debatter i forbindelse med filmvisninger

Sjarkene som bare forsvant

Introduksjon ved Paul Rene Roestad. Etter filmen vil det bli en paneldebatt om filmens budskap, om fiskeri, kvoter, rekruttering til fiskeryrket, stort sett det som er aller viktigst i livet for oss som bor på kysten.

Les mer om filmen på side 34 i programmet.


Land of Warm Waters

Filmen blir introdusert med regissør Igor Buharov, og etter filmen debatteres det om hvilken rolle eksperimentell film spiller i dagens filmproduksjon. Hvorfor benytter filmskaperne de ulike grepene for å fortelle sine historier og lykkes dem med det?

Av og til må man kanskje «gå te saiddes» for å se og forstå ting fra en annen synsvinkel enn det vi er vant til.

Debatten vil foregå på engelsk. Les mer om filmen på side 31 i programmet.


Karenina & I

Filmen blir introdusert av Gørild Mauseth og Tomas- so Mottola, og etter filmen blir det paneldebatt hvor man løfter spørsmålet: hva skjer med kjærligheten til russisk kunst og kultur i dagens situasjon, og hvordan vil det bli fremover.

Les mer om filmen på side 30 i programmet.

Publisert
31. august 2022
Skrevet av