Aktuell film om fiskeri, kvoter og rekruttering til fiskeryrket "Sjarkene som bare forsvant"

Filmfotografen Paul René Roestad laget i 1976 en film om Gjesvær sammen med Knut Erik Jensen. Gjesvær var da et fiskevær med fremtidsoptimisme og energi. På besøk var noen tiår senere var forandringen tydelig.
Antall aktive fiskere har gått kraftig ned, gjennomsnitts-alderen på innbyggerne høyere og flere og flere av husene har blitt ferieboliger. Skolen og andre nødvendige tjenester for barnefamilier er lagt ned.
Fiskekvotene som fiskerne i sin tid fikk gratis av staten blir i dag solgt for millionbeløp, og ungdom som vil bli fiskere har ikke råd til å komme seg inn i yrket. Fiskekvotene blir i stedet solgt ut av kommunene og ofte også ut av fylket. Antallet som eier fiskekvoter fra Finnmark i Oslo og på Vestlandet har tidoblet seg de siste 20 årene.

Troms og Finnmark har hatt en årlig netto fraflytting på 1200 personer de senere årene. Allikevel har eksportverdien av fisk aldri vært høyere, selv om verdiene tilfaller stadig færre og færre. Kan retten til å fiske i havet kjøpes og selges til høystbydende, når norsk lov uttrykkelig fastslår at fiskekvoter ikke kan omsettes og at havets ressurser tilhører det norske folk i fellesskap?

Filmfotografen Paul René Roestad er gjest på Nordkapp Filmfestival.

Filmen reiser interessante spørsmål som vil bli debattert etter filmvisningen.

Publisert
31. august 2022
Skrevet av