Utlysning av filmstipend for ungdom

Går du med en filmide i magen og er mellom 13 – 19 år? Nordkapp Filmfestivals filmstipend tildeles en eller flere ungdommer, en organisasjon som innen film ønsker å utvikle seg, sitt prosjekt eller aktivitet. Stipendet er et pengebeløp på kr 15 000 som sponses av Grieg Seafood.

Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan ogsa° selv søke om stipendet. 
Aktuelle kandidater sender en søknad på stipendet med en kort begrunnelse til post@nordkappfilmfestival.no   
Forslagsfrist er 1. august.

Overrekkelse av Nordkapp Filmfestival sitt filmstipend til ungdom skjer i forbindelse med  åpningen av ungdomsfilmfestivalen 20. september.

_
_
_