Påmelding av film til programmet

Hvis du ønsker å vise din film på årets festival, send oss en epost med beskrivelse og påsynslink så blir filmen vurdert til programmet. 
Sendes på epost til: post@nordkappfilmfestival.no

_
_
_