Nord Norsk Filmsenter inviterer til Pitcheverksted under Nordkapp Filmfestival

Nord Norsk Filmsenter følger opp fjorårets arrangement, og velger ut inntil seks dokumentarprosjekt, i utvikling eller produksjon, til deltakelse på årets verksted.

I samarbeid med Nordkapp Filmfestival arrangerer Nord Norsk Filmsenter et pitcheverksted for  dokumentarprosjekter i Honningsvåg 11.-13. september. Forelesningene foregår på svensk, dansk og engelsk.

Målgruppen er produsenter og regissører i Nord-Norge med dokumentarprosjekter som de ønsker å presentere på nasjonale og internasjonale arenaer.

Veilederne er to kjente navn. Mikael Opstrup vil være kjent for mange fra sin tid i EDN. Mikael har lang erfaring som veileder ved pitcheforum over hele verden.  Klippeinstruktør blir som i fjor Phil Jandaly. Phil er en erfaren klipper og har blant annet vært veileder på verkstedene knyttet til North Pitch: Below Zero. Han har mer enn 20 års erfaring og har jobbet med en rekke prisvinnende produksjoner.

Søkerne må ha et prosjekt i utvikling eller produksjon, og skal sammen med søknaden levere en 1-siders prosjektbeskrivelse. Det skal også leveres en lenke til visuelt materiale, fortrinnsvis en pilot. Dersom det ikke finnes en pilot, er andre klipp som beskriver innholdet et alternativ.

De som kommer med på verkstedet får dekt opphold og rimeligste reisekostnader mot en egenandel på NOK 2 000. Vi bestiller reise og opphold, ønskede reisetider fylles ut i påmeldingslenken.

Ett av prosjektene velges ut som case-study til fredagens seminar om distribusjon av dokumentarfilm.

Du kan lese programmet her

Påmeldingsfristen er mandag 5. august.

_
_
_